งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล จำนวน 1 งาน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 23 มีนาคม 2010

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ชื่อเรื่อง ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,000,000.00
หมายเลขโทรศัพท์  02-2564461
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR  ฉบับแรก
วันที่ประกาศ 23 มี.ค. 2553
วันสิ้นสุดการประกาศ 26 มี.ค. 2553
ผู้บันทึก นางสาวสุพัตรา จิตรังษี
ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR.pdf                              

                                2. SPEC.pdf

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 23 มีนาคม 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >