งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคา "จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ" ด้วยวิธีการทางอิเล็กท PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย onon   
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคา "จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  13,762,768.00  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 14
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2559

วันสิ้นสุดการประกาศ 6 กันยายน 2559 

ผู้บันทึก นางสาวภควรรณ ทองวิจิตร

ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR

      2. SPEC1

      3. SPEC2

      4. SPEC3

    


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >