งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคา "จ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย yu22   
พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2016

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคา "จ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  9,400,000.00  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 18
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2559

วันสิ้นสุดการประกาศ 30 สิงหาคม 2559 

ผู้บันทึก นางสาวยุพดี อำภัยบุญ

ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR

      2. SPEC1

      3. SPEC2

      4. SPEC3

      5. SPEC4

      6. SPEC5

      7. SPEC6

      8. SPEC7แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >