งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 08 มิถุนายน 2016

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 

1.เครื่องทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 12.0 แรงม้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด 

2.เครื่องทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 15.0 แรงม้า พร้อมติดตั้ง จำนวน4 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 10,799,000.00 บาท

ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 8 มิ.ย. 2559

วันสิ้นสุดการประกาศ 13 มิ.ย. 2559 

ผู้บันทึก นางสาวสุพัตรา จิตรังษี

ไฟล์เอกสารแนบ 1.TOR

                            2.SPEC (1)

                            3.SPEC (2)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 08 มิถุนายน 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >