งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 15 ธันวาคม 2015

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  16,000,000.00  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 15 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2558

วันสิ้นสุดการประกาศ 18 ธันวาคม 2558 

ผู้บันทึก นางสาวสุพัตรา จิตรังษี

ไฟล์เอกสารแนบ    1. TOR

                              2. SPEC - 1

                              3. SPEC -2

                               

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 15 ธันวาคม 2015 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >