งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง จ้างทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย onon   
พุธ, 26 สิงหาคม 2015

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  7,285,800.00  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 14 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2558

วันสิ้นสุดการประกาศ 31 สิงหาคม 2558 

ผู้บันทึก นางสาวภควรรณ ทองวิจิตร

ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR

                          2. SPEC1

                          3. SPEC2

                          4. SPEC3

                          5. SPEC4

                          6. SPEC5

                          7. SPEC6

                          8.SPEC7

                          9.SPEC8

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >