งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย toy   
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  9,600,000.00  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 16 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2558

วันสิ้นสุดการประกาศ 28 สิงหาคม 2558 

ผู้บันทึก นางศรีอัจฉรา นุชลำยอง

ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR

                          2. SPEC1

                          3. SPEC2

                          4. SPEC3

                          5. SPEC4

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >