งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koi   
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  9,447,400.00  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 12 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2558

วันสิ้นสุดการประกาศ 21 สิงหาคม 2558 

ผู้บันทึก นางสาวดวงพร   สุขสุรัส

ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR

                          2. SPEC-1

                          3. SPEC-2

                          4. SPEC-3

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >