งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koi   
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  9,447,400.00  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 12 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2558

วันสิ้นสุดการประกาศ 21 สิงหาคม 2558 

ผู้บันทึก นางสาวดวงพร   สุขสุรัส

ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR

                          2. SPEC-1

                          3. SPEC-2

                          4. SPEC-3

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >