งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ระบบเครือข่ายสัญญาณภาพ-เสียง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 18 มีนาคม 2015

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อเรื่อง ระบบเครือข่ายสัญญาณภาพ-เสียง จำนวน 1 ระบบ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  3,223,400.00  บาท

ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 18 มี.ค. 2558

วันสิ้นสุดการประกาศ 23 มี.ค. 2558 

ผู้บันทึก นางสาวสุพัตรา จิตรังษี

ไฟล์เอกสารแนบ 1. TOR

                            2. SPEC1

                            3. SPEC2

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 18 มีนาคม 2015 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >