งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลจากเครื่องตรวจวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 เครื่อ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลจากเครื่องตรวจวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  2,390,000.00 บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 11 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 9 ก.พ. 2558

วันสิ้นสุดการประกาศ 12 ก.พ. 2558 

ผู้บันทึก นางสาวรสริน รอดหลง

ไฟล์เอกสารแนบ 1. TOR.pdf

2.SPEC.pdf

3.SPEC2.pdf

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >