งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koy   
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  7,920,000.00  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 12
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 17 พ.ย. 2557

วันสิ้นสุดการประกาศ 20 พ.ย. 2557 

ผู้บันทึก นางสาวดวงพร   สุขสุรัส

ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR

                         2. SPEC-1

                         3. SPEC-2

                         4. SPEC-3

                         5. SPEC-4

                         6. SPEC-5


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >