งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  16,000,000.00 บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 11 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 21 ต.ค. 2557

วันสิ้นสุดการประกาศ 27 ต.ค. 2557 

ผู้บันทึก นางสาวรสริน รอดหลง

ไฟล์เอกสารแนบ 1. TOR.pdf

2. SPEC.pdf

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >