งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koy   
อังคาร, 16 กันยายน 2014
ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 8,200,000.00 บาท 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-4461 ต่อ 12   นางสาวดวงพร   สุขสุรัส

ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ลำดับ TOR ฉบับแรก 

วันที่ประกาศ     16 ก.ย.2557     วันสิ้นสุดการประกาศ     19 ก.ย.2557  ผู้บันทึก    นางสาวดวงพร สุขสุรัส 

ไฟล์เอกสารแนบ  1.TOR 
 
 2.SPEC1

 3.SPEC2

 4.SPEC3
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 16 กันยายน 2014 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >