งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ระบบเครือข่ายการเรียนฝึกหัตถการทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
จันทร์, 19 เมษายน 2010

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ชื่อเรื่อง ระบบเครือข่ายการเรียนฝึกหัตถการทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ                                                                             
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,432,830.00
หมายเลขโทรศัพท์  02-2564461 ต่อ 18
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR  ฉบับแรก
วันที่ประกาศ 19 เม.ย. 2553
วันสิ้นสุดการประกาศ 22 เม.ย. 2553
ผู้บันทึก นางสาวสุพัตรา จิตรังษี
ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR.pdf                            

                                2. SPEC.pdf

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 19 เมษายน 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >