งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 20 พฤษภาคม 2011

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ชื่อเรื่อง เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,400,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์  02-2564461 ต่อ 18
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR  ฉบับแรก                                                                                                                                                                วันที่ประกาศ  20 พ.ค. 2554
วันสิ้นสุดการประกาศ  25 พ.ค. 2554 
ผู้บันทึก นางสาวรสริน รอดหลง 
ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR                      

                               2. SPEC

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >