งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2011

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ชื่อเรื่อง เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 7,490,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์  02-2564461 ต่อ 18
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR  ฉบับแรก                                                                                                                                                                วันที่ประกาศ  2 พ.ค. 2554
วันสิ้นสุดการประกาศ  9 พ.ค. 2554 
ผู้บันทึก นางสาวรสริน รอดหลง 
ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR                        

                               2.SPEC

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >