งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงการ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 25 มีนาคม 2011

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ชื่อเรื่อง โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงการ 

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 6,000,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์  02-2564461 ต่อ 18
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR  ฉบับแรก                                                                                                                                                                วันที่ประกาศ  25 มี.ค. 2554
วันสิ้นสุดการประกาศ  30 มี.ค. 2554
ผู้บันทึก นางสาวรสริน  รอดหลง 
ไฟล์เอกสารแนบ     1.  TOR

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 25 มีนาคม 2011 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >