งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย yu22   
ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 11,267,100.00 บาท

ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ  21 กรกฎาคม 2560

วันสิ้นสุดการประกาศ  26 กรกฎาคม 2560

ผู้บันทึก นางสาวยุพดี อำภัยบุญ

ไฟล์เอกสารแนบ 1.TOR

                         2.SPEC 1

                         3.SPEC 2

                         4.SPEC 3

                         5.SPEC 4

                         6.SPEC 5

                         7.SPEC 6

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >