งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนนวน 6 อาคาร PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย koi   
ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017
ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้าง ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนนวน 6 อาคาร 
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 7,438,500.00 บาท 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 12  
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ลำดับ TOR ฉบับที่ 2 
วันที่ประกาศ 21 กรกฎาคม 2560 
วันสิ้นสุดการประกาศ  26 กรกฎาคม 2560 
ผู้บันทึก นางสาวดวงพร  สุขสุรัส  
ไฟล์เอกสารแนบ  1. Tor 
 2. Spec 1 
 3. Spec 2
 4. Spec 3
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >