งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ระบบบริหารจัดการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 28 กรกฎาคม 2010

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ชื่อเรื่อง ระบบบริหารจัดการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ                                                               
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 27,000,000.00
หมายเลขโทรศัพท์  02-2564461 ต่อ 18
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR  ฉบับแรก
วันที่ประกาศ  28 ก.ค. 2553
วันสิ้นสุดการประกาศ  2 ส.ค. 2553
ผู้บันทึก นางสาวสุพัตรา จิตรังษี
ไฟล์เอกสารแนบ     1. TOR.pdf                         

                                2. SPEC.pdf

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 28 กรกฎาคม 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >