งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
พฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2017

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  2,459,980.00  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 11
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 4 พฤษภาคม 2560

วันสิ้นสุดการประกาศ  9 พฤษภาคม 2560

ผู้บันทึก นางสาวจิฐภัค  รอดหลง

ไฟล์เอกสารแนบ 1. Tor.pdf

2. Spec.pdf

3. Spec.pdf


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >