งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
อังคาร, 02 พฤษภาคม 2017

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,900,000.00 บาท

ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ  2 พฤษภาคม 2560

วันสิ้นสุดการประกาศ 8 พฤษภาคม 2560

ผู้บันทึก นางสาวจิฐภัค  รอดหลง

ไฟล์เอกสารแนบ  1. TOR.pdf

2. Spec.pdf


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >