งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย Chula MRC จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 27 มกราคม 2017

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย Chula MRC จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  4,977,340.02  บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564461 ต่อ 11
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2560

วันสิ้นสุดการประกาศ  1 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้บันทึก นางสาวจิฐภัค  รอดหลง

ไฟล์เอกสารแนบ 

1. Tor.pdf

2. BOQ.pdf

3. BOQ2.pdf

4. BOQ3.pdf

5. BOQ4.pdf

6. BOQ5.pdf

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 27 มกราคม 2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >