งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพความละเอียดสูง (Full HD) ขนาดไม่ต่ำกว่า 6,500 LUMENS จ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 07 ธันวาคม 2016

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพความละเอียดสูง (Full HD) ขนาดไม่ต่ำกว่า 6,500 LUMENS 

           จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 4,830,000.00  บาท 

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2559

วันสิ้นสุดการประกาศ 13 ธันวาคม 2559

ผู้บันทึก นางสาวสุพัตรา จิตรังษี

ไฟล์เอกสารแนบ  1.TOR

                            2. SPEC


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 07 ธันวาคม 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >