งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อ ระบบระบายอากาศในห้องเตรียมรักษาและห้องจัดเก็บอาจารย์ใหย๋ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
พุธ, 07 ธันวาคม 2016

ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อ ระบบระบายอากาศในห้องเตรียมรักษาและห้องจัดเก็บอาจารย์ใหย๋ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,600,000.00 บาท

ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ TOR ฉบับแรก

วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2559

วันสิ้นสุดการประกาศ 13 ธันวาคม 2559

ผู้บันทึก นางสาวจิฐภัค  รอดหลง

ไฟล์เอกสารแนบ  1. TOR.pdf

2.Spec.pdf

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >