งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding)
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017 ตู้ปลอดเชื้อชนิด Biological Safety Cabinet Class II จำนวน ๑ เครื่อง 42
อังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017 เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง 64
อังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงจุลชีพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61
อังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 48
อังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017 กล้องจุลทรรศน์ ๓ ตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 2 ชุด 33
จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบ Biological safety Cabinet Class II จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 123
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อพร้อมแผ่นดักจับไอระเหยของสารเคมี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราค 80
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือโพลีกราฟซิสเต็มส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 43
พฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก 147
อังคาร, 01 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 105
อังคาร, 01 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 85
จันทร์, 31 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 97
จันทร์, 26 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องมือตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 82
พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 81
พุธ, 14 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อ "ชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กเล็ก/เด็กแรกเกิดขั้นสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 81
อังคาร, 13 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 182
จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง 64
ศุกร์, 19 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล คณะแพทยศาสตร์ 75
พุธ, 17 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเพิ่มปริมาณและวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร 82
จันทร์, 15 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพทางต่อมไร้ท่อ จำนวน ๑ เครื่อง 58
พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ “ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางชีววิทยา จำนวน 1ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 107
พุธ, 19 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน ๑ ชุด 267
พุธ, 19 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบบางพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง” 119
จันทร์, 27 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน ๑ ชุด 130
จันทร์, 27 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด 107
พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย Chula MRC 170
ศุกร์, 13 มกราคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาพแบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล 73
พุธ, 04 มกราคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “ระบบเซอร์เวอร์และโปรแกรมค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล 80
อังคาร, 27 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทาอิเล็กทรอนิกส์ 82
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบระบายอากาศในห้องเตรียมรักษาสภาพและห้องจัดเก็บอาจารย์ใหญ่ จำนวน ๑ ระบบ 76
พุธ, 21 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องฉายสัญญาณภาพละเอียดสูง (Full HD) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖,๕๐๐ LUMENS จำนวน ๓ เครื่อง 84
พุธ, 21 ธันวาคม 2016 ระบบกระจายสัญญาณหลักประจำตึก จำนวน ๑ ระบบ 85
อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบส จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 89
ศุกร์, 09 กันยายน 2016 ประกาศเชิญชวนทั่วไป "จ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ" 99
พุธ, 07 กันยายน 2016 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก 117
อังคาร, 06 กันยายน 2016 เรื่อง ประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล 75
อังคาร, 06 กันยายน 2016 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 87
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 79
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุล จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็ 150
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 229 อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยว 93
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 312/3 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ ” ด้วยวิธ 99
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบรับส่งสัญญาณภาพและเสียงความละเอียดสูด พร้อมติดตั้งห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 70
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนโดยอุปกรณ์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็ 74
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 80
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 86
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “โครงการขยายประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดเบลด จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการท 93
ศุกร์, 15 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเก็บเกี่ยวโครโมโซมระบบเมตาเฟส จำนวน ๑ เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 102
พุธ, 13 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดฝึกกู้ชีพผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 98
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 91
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “หุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กแรกคลอดพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด” ด้วยวิธี 123
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 272