งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
จันทร์, 28 มีนาคม 2016 ระกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๑ ร 42
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 11,000 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 42
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 4,800 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 33
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 1,900 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 33
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,450 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 70
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน จำนวน ๑ ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเ 53
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015 สอบราคาจ้างจ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมัน 47
อังคาร, 01 กันยายน 2015 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 56
อังคาร, 01 กันยายน 2015 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก 71
อังคาร, 01 กันยายน 2015 ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 50
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง “จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 70
พุธ, 29 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ระบบสัญญาณความเร็วสูง จำนวน ๑ ระบบ 63
พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเ 59
พุธ, 22 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “โครงการปรับปรุงพื้นที่ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 127
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดอาคาร อปร. จำนวน ๑ ระบบ 159
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ “ระบบการสร้างแอนติบอดีและเลี้ยงเซลล์แบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กท 81
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ "หุ่นฝึกทำคลอด จำนวน ๕ ชุด" 67
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ประตูควบคุมการเข้าออก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 63
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมและจัดสรรการรับส่งข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 82
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “ระบบควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 45
ศุกร์, 24 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ “ระบบกระจายภาพห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 - 5 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอ 67
ศุกร์, 24 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องฉายสัญญาณภาพความละเอียดสูงขนาดไม่ต่ำกว่า ๖,๕๐๐ LUMENS จำนวน ๒ เครื่อง 64
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ “หุ่นจำลองฝึกวินิจฉัยหัวใจ โลหิตและปอด จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 73
อังคาร, 07 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดตั้งพื้น จำนวน ๑ ชุด 56
ศุกร์, 03 เมษายน 2015 “เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยแสงอินฟราเรด จำนวน 1 ชุด” 64
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ DNA ในสภาพจริงจำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 74
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “ระบบเครือข่ายสัญญาณภาพ-เสียง จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 67
พฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลมัลติเพลกซ์ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 106
จันทร์, 02 มีนาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง “ปรับปรุงหน่วยซ่อมบำรุง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 71
จันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 124
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015 ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเก็บข้อมูลจากเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน ๑ เครื่อง 87
พุธ, 26 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับอากาศอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน ๑ ระบบ 99
อังคาร, 25 พฤศจิกายน 2014 ประกาศประกวดราคาจ้าง “จ้างจัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 98
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 63
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 8,448 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 82
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 3,250 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 57
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อชุดนํ้ายาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จํานวน 3,936 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน 56
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,664 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 64
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบภาพความละเอียดสูงสำหรับสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑ ระบบ 56
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 75
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “เตียงผ่าตัด ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 76
พุธ, 29 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 106
พุธ, 01 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 89
อังคาร, 02 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 6 อาคาร 78
พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 63
ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 16 คนดู จำนวน 1 กล้อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 87
อังคาร, 10 มิถุนายน 2014 ระกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ ๔๑๘๑ จำนวน ๑ งาน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 135
จันทร์, 09 มิถุนายน 2014 ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 117
พุธ, 04 มิถุนายน 2014 ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ 129
พุธ, 04 มิถุนายน 2014 ล้องวงจรปิดสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ 79
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 214