งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 57
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุล จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็ 131
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 229 อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยว 74
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 312/3 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ ” ด้วยวิธ 80
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบรับส่งสัญญาณภาพและเสียงความละเอียดสูด พร้อมติดตั้งห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 51
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนโดยอุปกรณ์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็ 55
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 55
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 63
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “โครงการขยายประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดเบลด จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการท 73
ศุกร์, 15 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเก็บเกี่ยวโครโมโซมระบบเมตาเฟส จำนวน ๑ เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 74
พุธ, 13 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดฝึกกู้ชีพผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 75
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 71
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “หุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กแรกคลอดพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด” ด้วยวิธี 100
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 175
อังคาร, 05 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ 60
อังคาร, 05 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 60
จันทร์, 04 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 58
จันทร์, 04 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด 128 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 47
ศุกร์, 01 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตอลพีซีอาร์ จำนวน ๑ ชุด 40
ศุกร์, 01 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๐ เครื่อง 67
พุธ, 30 มีนาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 85
จันทร์, 28 มีนาคม 2016 ระกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๑ ร 48
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 11,000 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 47
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 4,800 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 37
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 1,900 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 36
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,450 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 78
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน จำนวน ๑ ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเ 62
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015 สอบราคาจ้างจ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมัน 54
อังคาร, 01 กันยายน 2015 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 64
อังคาร, 01 กันยายน 2015 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก 77
อังคาร, 01 กันยายน 2015 ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 55
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง “จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 78
พุธ, 29 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ระบบสัญญาณความเร็วสูง จำนวน ๑ ระบบ 67
พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเ 67
พุธ, 22 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “โครงการปรับปรุงพื้นที่ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 133
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดอาคาร อปร. จำนวน ๑ ระบบ 167
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ “ระบบการสร้างแอนติบอดีและเลี้ยงเซลล์แบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กท 85
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ "หุ่นฝึกทำคลอด จำนวน ๕ ชุด" 77
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ประตูควบคุมการเข้าออก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 71
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมและจัดสรรการรับส่งข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 91
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “ระบบควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 54
ศุกร์, 24 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ “ระบบกระจายภาพห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 - 5 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอ 75
ศุกร์, 24 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องฉายสัญญาณภาพความละเอียดสูงขนาดไม่ต่ำกว่า ๖,๕๐๐ LUMENS จำนวน ๒ เครื่อง 73
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ “หุ่นจำลองฝึกวินิจฉัยหัวใจ โลหิตและปอด จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 77
อังคาร, 07 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดตั้งพื้น จำนวน ๑ ชุด 63
ศุกร์, 03 เมษายน 2015 “เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยแสงอินฟราเรด จำนวน 1 ชุด” 73
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ DNA ในสภาพจริงจำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 79
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “ระบบเครือข่ายสัญญาณภาพ-เสียง จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 74
พฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลมัลติเพลกซ์ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 111
จันทร์, 02 มีนาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง “ปรับปรุงหน่วยซ่อมบำรุง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 83
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 235