งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding)
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 152
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจลำดับเบสของรหัสพันธุกรรมชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 158
อังคาร, 19 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครบีด จำนวน ๑ เครื่อง 121
อังคาร, 19 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดอุปกรณ์การตรวจดูสารเรืองแสงภายในเซลล์ จำนวน 1 ชุด 143
ศุกร์, 08 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพห้องเรียนกลุ่มย่อยพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด” 130
ศุกร์, 08 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบควบคุมการสอนห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด 104
อังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดปรับระดับได้ จำนวน ๑๐ เตียง 158
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 3,072 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 133
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 2,784 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 119
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 135
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 2,592 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 135
จันทร์, 28 มกราคม 2013 เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน ๑ ชุด 96
จันทร์, 28 มกราคม 2013 เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน ๑ ชุด 143
ศุกร์, 14 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 194
พุธ, 12 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้าง “ทำความสะอาด จำนวน 3 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 218
พุธ, 22 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ 466
พุธ, 22 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 205
จันทร์, 20 สิงหาคม 2012 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 194
จันทร์, 20 สิงหาคม 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 158
ศุกร์, 17 สิงหาคม 2012 โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน 301
พุธ, 04 กรกฎาคม 2012 เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 215
อังคาร, 19 มิถุนายน 2012 เครื่องตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีโดยใช้หลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง 261
พฤหัสบดี, 26 เมษายน 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 164
พฤหัสบดี, 26 เมษายน 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 162
พุธ, 25 เมษายน 2012 ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน" 348
พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2012 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง” 280
พุธ, 18 เมษายน 2012 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ 227
จันทร์, 19 มีนาคม 2012 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ 220
จันทร์, 19 มีนาคม 2012 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,680 Test 207
อังคาร, 13 มีนาคม 2012 เครื่องวิเคราะห์สารในเลือดและปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 221
พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง 197
จันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2012 โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน 339
พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2012 เครื่องตรวจวิเคราะห์ลานสายตา จำนวน 1 ชุด 215
อังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์แบบอิเลคโตรเคมิคอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 170
อังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเลย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 204
จันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 Lumens จำนวน 2 เครื่อง ด้วย 172
พฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกันได้ 15 คน จำนวน 2 กล้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 180
พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 196
อังคาร, 15 พฤศจิกายน 2011 เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑๐ เครื่อง 181
จันทร์, 22 สิงหาคม 2011 ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 209
จันทร์, 22 สิงหาคม 2011 ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 361
อังคาร, 05 กรกฎาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (หอพัก 3287) จำนวน 142 เครื่ 368
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 258
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 237
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อระบบภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 165
พุธ, 18 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 167
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 10000 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีก 151
ศุกร์, 06 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (หอพัก 3287) จำนวน 142 เครื่ 215
ศุกร์, 06 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารระบบโครมาโคกราฟี่ชนิดของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 160
อังคาร, 12 เมษายน 2011 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครง 229
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 201 - 250 จาก 272