งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 183
อังคาร, 15 พฤศจิกายน 2011 เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑๐ เครื่อง 166
จันทร์, 22 สิงหาคม 2011 ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 194
จันทร์, 22 สิงหาคม 2011 ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 346
อังคาร, 05 กรกฎาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (หอพัก 3287) จำนวน 142 เครื่ 353
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 243
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 223
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อระบบภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 149
พุธ, 18 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 153
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 10000 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีก 138
ศุกร์, 06 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (หอพัก 3287) จำนวน 142 เครื่ 200
ศุกร์, 06 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารระบบโครมาโคกราฟี่ชนิดของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 147
อังคาร, 12 เมษายน 2011 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครง 215
พุธ, 16 มีนาคม 2011 เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ของไอออน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 174
จันทร์, 24 มกราคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องป้อนสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 146
จันทร์, 17 มกราคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 189
อังคาร, 28 ธันวาคม 2010 ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 183
พุธ, 17 พฤศจิกายน 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,072 Test 167
พุธ, 17 พฤศจิกายน 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 1,536 Test 155
จันทร์, 15 พฤศจิกายน 2010 เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 170
จันทร์, 15 พฤศจิกายน 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,584 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 180
จันทร์, 08 พฤศจิกายน 2010 เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ของไอออน จำนวน 1 เครื่อง 181
อังคาร, 02 พฤศจิกายน 2010 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6,500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง 190
อังคาร, 02 พฤศจิกายน 2010 ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด 336
อังคาร, 02 พฤศจิกายน 2010 ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์และปิดแผ่นแก้วบนสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 268
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010 ประกวดราคาจ้าง ทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ 274
ศุกร์, 27 สิงหาคม 2010 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 253
จันทร์, 16 สิงหาคม 2010 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 177
ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010 เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 259
ศุกร์, 30 เมษายน 2010 ระบบเครื่องข่ายการเรียนฝึกหัตถการทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ 249
อังคาร, 30 มีนาคม 2010 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1030
อังคาร, 16 มีนาคม 2010 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดทดสอบกล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 308
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนนิสิตแพทย์ อาคาร อปร ชั้น 3 จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 459
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2010 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 255
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010 ประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 206
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 201 - 235 จาก 235