งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 2,784 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 97
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 115
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 2,592 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 114
จันทร์, 28 มกราคม 2013 เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน ๑ ชุด 74
จันทร์, 28 มกราคม 2013 เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน ๑ ชุด 122
ศุกร์, 14 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 172
พุธ, 12 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้าง “ทำความสะอาด จำนวน 3 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 177
พุธ, 22 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ 380
พุธ, 22 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 164
จันทร์, 20 สิงหาคม 2012 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 172
จันทร์, 20 สิงหาคม 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 136
ศุกร์, 17 สิงหาคม 2012 โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน 281
พุธ, 04 กรกฎาคม 2012 เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 198
อังคาร, 19 มิถุนายน 2012 เครื่องตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีโดยใช้หลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง 244
พฤหัสบดี, 26 เมษายน 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 143
พฤหัสบดี, 26 เมษายน 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 144
พุธ, 25 เมษายน 2012 ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน" 324
พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2012 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง” 253
พุธ, 18 เมษายน 2012 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ 208
จันทร์, 19 มีนาคม 2012 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ 200
จันทร์, 19 มีนาคม 2012 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,680 Test 187
อังคาร, 13 มีนาคม 2012 เครื่องวิเคราะห์สารในเลือดและปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 199
พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง 177
จันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2012 โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน 321
พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2012 เครื่องตรวจวิเคราะห์ลานสายตา จำนวน 1 ชุด 196
อังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์แบบอิเลคโตรเคมิคอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 153
อังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเลย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 183
จันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 Lumens จำนวน 2 เครื่อง ด้วย 153
พฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกันได้ 15 คน จำนวน 2 กล้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 159
พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 178
อังคาร, 15 พฤศจิกายน 2011 เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑๐ เครื่อง 161
จันทร์, 22 สิงหาคม 2011 ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 189
จันทร์, 22 สิงหาคม 2011 ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 340
อังคาร, 05 กรกฎาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (หอพัก 3287) จำนวน 142 เครื่ 349
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 237
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 218
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อระบบภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 145
พุธ, 18 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 147
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 10000 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีก 133
ศุกร์, 06 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (หอพัก 3287) จำนวน 142 เครื่ 195
ศุกร์, 06 พฤษภาคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารระบบโครมาโคกราฟี่ชนิดของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 143
อังคาร, 12 เมษายน 2011 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครง 211
พุธ, 16 มีนาคม 2011 เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ของไอออน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 169
จันทร์, 24 มกราคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องป้อนสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 141
จันทร์, 17 มกราคม 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 185
อังคาร, 28 ธันวาคม 2010 ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 176
พุธ, 17 พฤศจิกายน 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,072 Test 161
พุธ, 17 พฤศจิกายน 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 1,536 Test 150
จันทร์, 15 พฤศจิกายน 2010 เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 165
จันทร์, 15 พฤศจิกายน 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,584 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 172
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 151 - 200 จาก 214