งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
จันทร์, 09 ธันวาคม 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 65
ศุกร์, 06 กันยายน 2013 ประกวดราคาจ้าง “จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธ 113
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 95
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013 ประกาศ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็ 98
พุธ, 31 กรกฎาคม 2013 ประกวดราคาจ้าง "ปรับปรุงหอพักแพทย์ 4181" 171
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด" 145
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด" 124
จันทร์, 10 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ 126
จันทร์, 10 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ “ระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ” 117
ศุกร์, 31 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ 118
จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว จำนวน 1 ชุด 102
อังคาร, 23 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อ "อุปกรณ์กระจายภาระงาน จำนวน 1 ระบบ" 158
พุธ, 17 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,472 Test 115
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 137
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจลำดับเบสของรหัสพันธุกรรมชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 145
อังคาร, 19 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครบีด จำนวน ๑ เครื่อง 105
อังคาร, 19 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดอุปกรณ์การตรวจดูสารเรืองแสงภายในเซลล์ จำนวน 1 ชุด 126
ศุกร์, 08 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพห้องเรียนกลุ่มย่อยพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด” 115
ศุกร์, 08 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบควบคุมการสอนห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด 91
อังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดปรับระดับได้ จำนวน ๑๐ เตียง 138
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 3,072 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 113
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 2,784 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 102
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 121
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 2,592 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 119
จันทร์, 28 มกราคม 2013 เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน ๑ ชุด 80
จันทร์, 28 มกราคม 2013 เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน ๑ ชุด 128
ศุกร์, 14 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 178
พุธ, 12 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้าง “ทำความสะอาด จำนวน 3 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 183
พุธ, 22 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ 384
พุธ, 22 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 170
จันทร์, 20 สิงหาคม 2012 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 177
จันทร์, 20 สิงหาคม 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 142
ศุกร์, 17 สิงหาคม 2012 โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน 286
พุธ, 04 กรกฎาคม 2012 เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 202
อังคาร, 19 มิถุนายน 2012 เครื่องตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีโดยใช้หลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง 248
พฤหัสบดี, 26 เมษายน 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 149
พฤหัสบดี, 26 เมษายน 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 149
พุธ, 25 เมษายน 2012 ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน" 331
พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2012 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง” 262
พุธ, 18 เมษายน 2012 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ 212
จันทร์, 19 มีนาคม 2012 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ 206
จันทร์, 19 มีนาคม 2012 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,680 Test 192
อังคาร, 13 มีนาคม 2012 เครื่องวิเคราะห์สารในเลือดและปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 206
พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง 184
จันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2012 โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน 326
พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2012 เครื่องตรวจวิเคราะห์ลานสายตา จำนวน 1 ชุด 200
อังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์แบบอิเลคโตรเคมิคอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 157
อังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเลย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 190
จันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 Lumens จำนวน 2 เครื่อง ด้วย 157
พฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2012 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกันได้ 15 คน จำนวน 2 กล้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 166
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 151 - 200 จาก 235