งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding)
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
พุธ, 01 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 113
อังคาร, 02 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 6 อาคาร 109
พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 91
ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 16 คนดู จำนวน 1 กล้อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 109
อังคาร, 10 มิถุนายน 2014 ระกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ ๔๑๘๑ จำนวน ๑ งาน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 158
จันทร์, 09 มิถุนายน 2014 ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 138
พุธ, 04 มิถุนายน 2014 ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ 148
พุธ, 04 มิถุนายน 2014 ล้องวงจรปิดสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ 102
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “ชุดแยกสารและวัดปริมาณด้วยหลักการวัดมวลความละเอียดสูง (LCHRMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 113
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายในเชิงปริมาณแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง” ด้วยวิธีการ 95
จันทร์, 26 พฤษภาคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ 102
จันทร์, 26 พฤษภาคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบเสียงสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการ 97
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับหอพักและพั 97
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ระบบเสียงสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน ๑ ระบบ 95
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ระบบบริหารจัดการ DNS/DHCP จำนวน ๑ ระบบ 154
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 91
พุธ, 30 เมษายน 2014 ประกาศประกวดราคาจ้าง "โครงการจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน" 95
จันทร์, 21 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “โปรแกรมการค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 โปรแกรม” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 99
อังคาร, 01 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 88
พุธ, 26 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุแบบเตาเผาไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง 89
ศุกร์, 07 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ 102
ศุกร์, 07 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้่ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,488 Test 101
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 108
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “จอรับภาพชนิดพลาสม่าจำนวน ๑๓ จอพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ” 91
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง” 83
พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องแตกเซลล์โดยใช้ความดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง 81
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 94
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 107
จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ “ระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 114
อังคาร, 28 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา รายการ ชั้นรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด 85
อังคาร, 21 มกราคม 2014 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา การจัดซื้อ "ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ" 105
อังคาร, 21 มกราคม 2014 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา การจัดซื้อ "ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ" 119
ศุกร์, 10 มกราคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน ๑ เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล 89
ศุกร์, 10 มกราคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “ชุดสแกนภาพเหมือนจริงจากสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทา 120
อังคาร, 24 ธันวาคม 2013 ชั้นรางเลื่อน จำนวน ๑ ชุด 99
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ 108
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ 96
จันทร์, 09 ธันวาคม 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 84
ศุกร์, 06 กันยายน 2013 ประกวดราคาจ้าง “จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธ 127
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 118
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013 ประกาศ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็ 116
พุธ, 31 กรกฎาคม 2013 ประกวดราคาจ้าง "ปรับปรุงหอพักแพทย์ 4181" 185
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด" 161
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด" 138
จันทร์, 10 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ 142
จันทร์, 10 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ “ระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ” 134
ศุกร์, 31 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ 134
จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว จำนวน 1 ชุด 118
อังคาร, 23 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อ "อุปกรณ์กระจายภาระงาน จำนวน 1 ระบบ" 179
พุธ, 17 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,472 Test 131
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 151 - 200 จาก 272