งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “ชุดแยกสารและวัดปริมาณด้วยหลักการวัดมวลความละเอียดสูง (LCHRMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 91
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายในเชิงปริมาณแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง” ด้วยวิธีการ 76
จันทร์, 26 พฤษภาคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ 78
จันทร์, 26 พฤษภาคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบเสียงสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการ 71
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับหอพักและพั 78
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ระบบเสียงสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน ๑ ระบบ 69
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ระบบบริหารจัดการ DNS/DHCP จำนวน ๑ ระบบ 134
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 72
พุธ, 30 เมษายน 2014 ประกาศประกวดราคาจ้าง "โครงการจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน" 75
จันทร์, 21 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “โปรแกรมการค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 โปรแกรม” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 81
อังคาร, 01 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 69
พุธ, 26 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุแบบเตาเผาไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง 70
ศุกร์, 07 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ 81
ศุกร์, 07 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้่ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,488 Test 73
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 87
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “จอรับภาพชนิดพลาสม่าจำนวน ๑๓ จอพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ” 72
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง” 64
พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องแตกเซลล์โดยใช้ความดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง 61
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 72
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 83
จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ “ระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 93
อังคาร, 28 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา รายการ ชั้นรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด 65
อังคาร, 21 มกราคม 2014 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา การจัดซื้อ "ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ" 88
อังคาร, 21 มกราคม 2014 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา การจัดซื้อ "ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ" 99
ศุกร์, 10 มกราคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน ๑ เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล 70
ศุกร์, 10 มกราคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “ชุดสแกนภาพเหมือนจริงจากสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทา 97
อังคาร, 24 ธันวาคม 2013 ชั้นรางเลื่อน จำนวน ๑ ชุด 76
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ 89
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ 75
จันทร์, 09 ธันวาคม 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 62
ศุกร์, 06 กันยายน 2013 ประกวดราคาจ้าง “จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธ 108
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 92
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013 ประกาศ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็ 95
พุธ, 31 กรกฎาคม 2013 ประกวดราคาจ้าง "ปรับปรุงหอพักแพทย์ 4181" 167
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด" 142
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด" 119
จันทร์, 10 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ 121
จันทร์, 10 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ “ระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ” 111
ศุกร์, 31 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ 115
จันทร์, 20 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว จำนวน 1 ชุด 99
อังคาร, 23 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อ "อุปกรณ์กระจายภาระงาน จำนวน 1 ระบบ" 155
พุธ, 17 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,472 Test 110
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 134
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจลำดับเบสของรหัสพันธุกรรมชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 141
อังคาร, 19 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครบีด จำนวน ๑ เครื่อง 102
อังคาร, 19 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดอุปกรณ์การตรวจดูสารเรืองแสงภายในเซลล์ จำนวน 1 ชุด 123
ศุกร์, 08 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพห้องเรียนกลุ่มย่อยพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด” 112
ศุกร์, 08 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบควบคุมการสอนห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด 88
อังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดปรับระดับได้ จำนวน ๑๐ เตียง 132
พฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2013 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 3,072 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 110
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 101 - 150 จาก 214