งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
พฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก 64
อังคาร, 01 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27
อังคาร, 01 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25
จันทร์, 31 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 36
จันทร์, 26 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องมือตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 35
พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 32
พุธ, 14 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อ "ชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กเล็ก/เด็กแรกเกิดขั้นสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 34
อังคาร, 13 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 131
จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง 26
ศุกร์, 19 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล คณะแพทยศาสตร์ 38
พุธ, 17 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเพิ่มปริมาณและวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร 39
จันทร์, 15 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพทางต่อมไร้ท่อ จำนวน ๑ เครื่อง 23
พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ “ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางชีววิทยา จำนวน 1ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 58
พุธ, 19 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน ๑ ชุด 81
พุธ, 19 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบบางพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง” 61
จันทร์, 27 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน ๑ ชุด 75
จันทร์, 27 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด 54
พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย Chula MRC 102
ศุกร์, 13 มกราคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาพแบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล 36
พุธ, 04 มกราคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “ระบบเซอร์เวอร์และโปรแกรมค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล 45
อังคาร, 27 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทาอิเล็กทรอนิกส์ 46
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบระบายอากาศในห้องเตรียมรักษาสภาพและห้องจัดเก็บอาจารย์ใหญ่ จำนวน ๑ ระบบ 39
พุธ, 21 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องฉายสัญญาณภาพละเอียดสูง (Full HD) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖,๕๐๐ LUMENS จำนวน ๓ เครื่อง 45
พุธ, 21 ธันวาคม 2016 ระบบกระจายสัญญาณหลักประจำตึก จำนวน ๑ ระบบ 36
อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบส จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 49
ศุกร์, 09 กันยายน 2016 ประกาศเชิญชวนทั่วไป "จ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ" 47
พุธ, 07 กันยายน 2016 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก 80
อังคาร, 06 กันยายน 2016 เรื่อง ประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล 44
อังคาร, 06 กันยายน 2016 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 53
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 45
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุล จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็ 115
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 229 อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยว 62
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 312/3 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ ” ด้วยวิธ 67
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบรับส่งสัญญาณภาพและเสียงความละเอียดสูด พร้อมติดตั้งห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 38
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนโดยอุปกรณ์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็ 44
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 39
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 52
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “โครงการขยายประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดเบลด จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการท 55
ศุกร์, 15 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเก็บเกี่ยวโครโมโซมระบบเมตาเฟส จำนวน ๑ เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 58
พุธ, 13 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดฝึกกู้ชีพผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 58
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 58
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “หุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กแรกคลอดพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด” ด้วยวิธี 89
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 142
อังคาร, 05 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ 48
อังคาร, 05 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 44
จันทร์, 04 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 44
จันทร์, 04 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด 128 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 36
ศุกร์, 01 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตอลพีซีอาร์ จำนวน ๑ ชุด 26
ศุกร์, 01 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๐ เครื่อง 55
พุธ, 30 มีนาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 74
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 214