งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อพร้อมแผ่นดักจับไอระเหยของสารเคมี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราค 17
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือโพลีกราฟซิสเต็มส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 15
พฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก 99
อังคาร, 01 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 54
อังคาร, 01 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 44
จันทร์, 31 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 61
จันทร์, 26 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องมือตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 51
พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 45
พุธ, 14 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อ "ชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กเล็ก/เด็กแรกเกิดขั้นสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 48
อังคาร, 13 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 144
จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง 35
ศุกร์, 19 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล คณะแพทยศาสตร์ 46
พุธ, 17 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเพิ่มปริมาณและวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร 51
จันทร์, 15 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพทางต่อมไร้ท่อ จำนวน ๑ เครื่อง 32
พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ “ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางชีววิทยา จำนวน 1ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 70
พุธ, 19 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน ๑ ชุด 207
พุธ, 19 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบบางพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง” 78
จันทร์, 27 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน ๑ ชุด 93
จันทร์, 27 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด 73
พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย Chula MRC 122
ศุกร์, 13 มกราคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาพแบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล 48
พุธ, 04 มกราคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “ระบบเซอร์เวอร์และโปรแกรมค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล 54
อังคาร, 27 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทาอิเล็กทรอนิกส์ 55
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบระบายอากาศในห้องเตรียมรักษาสภาพและห้องจัดเก็บอาจารย์ใหญ่ จำนวน ๑ ระบบ 51
พุธ, 21 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องฉายสัญญาณภาพละเอียดสูง (Full HD) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖,๕๐๐ LUMENS จำนวน ๓ เครื่อง 58
พุธ, 21 ธันวาคม 2016 ระบบกระจายสัญญาณหลักประจำตึก จำนวน ๑ ระบบ 49
อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบส จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 60
ศุกร์, 09 กันยายน 2016 ประกาศเชิญชวนทั่วไป "จ้างบริการรถตู้สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุพร้อมพนักงานขับรถ" 62
พุธ, 07 กันยายน 2016 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก 91
อังคาร, 06 กันยายน 2016 เรื่อง ประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล 52
อังคาร, 06 กันยายน 2016 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 62
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 54
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุล จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็ 127
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 229 อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยว 72
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 312/3 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ ” ด้วยวิธ 76
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบรับส่งสัญญาณภาพและเสียงความละเอียดสูด พร้อมติดตั้งห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 48
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนโดยอุปกรณ์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็ 52
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 49
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 61
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “โครงการขยายประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดเบลด จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการท 66
ศุกร์, 15 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเก็บเกี่ยวโครโมโซมระบบเมตาเฟส จำนวน ๑ เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 71
พุธ, 13 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ “ชุดฝึกกู้ชีพผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 71
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 66
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “หุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กแรกคลอดพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด” ด้วยวิธี 97
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ 162
อังคาร, 05 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ 56
อังคาร, 05 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 55
จันทร์, 04 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 55
จันทร์, 04 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด 128 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ 43
ศุกร์, 01 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตอลพีซีอาร์ จำนวน ๑ ชุด 38
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 216