งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
พุธ, 24 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4
อังคาร, 23 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูก สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 7
จันทร์, 22 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 15
พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิดหัวกลับ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา 10
พฤหัสบดี, 11 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมดิจิตอล แบบไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31
พฤหัสบดี, 11 มกราคม 2018 ระกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การควบคุมเหนือพันธุกรรมและลำดับเบสความไวสูงแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้ว 17
พุธ, 10 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูลทาง Genomics จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิ 31
อังคาร, 09 มกราคม 2018 ระบบโครงข่ายไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
พฤหัสบดี, 04 มกราคม 2018 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน ๓ ชุด 9
พฤหัสบดี, 04 มกราคม 2018 ตู้แช่แข็ง -๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 11
ศุกร์, 29 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -๘๖ องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดร 19
พฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ชุดเลื่อยตัดกระดูก สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด 14
พุธ, 20 ธันวาคม 2017 ชุดถ่ายทอดสด จำนวน 1 ชุด 14
พุธ, 20 ธันวาคม 2017 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด 18
อังคาร, 19 ธันวาคม 2017 กล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดถ่ายและจอแสดงผล จำนวน 3 ชุด 10
พุธ, 13 ธันวาคม 2017 ระกวดราคาซื้อระบบรับส่งสัญญาณดิจิตอลและระบบถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 20
อังคาร, 12 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อระบบภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 23
อังคาร, 12 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อระบบเสียงพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราค 23
อังคาร, 12 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อระบบรับส่งสัญญาณดิจิตอลและระบบถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 24
พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -๘๖ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 10
พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2017 ชั้นวางอาจารย์ใหญ่ จำนวน 30 ตัว 19
พุธ, 06 ธันวาคม 2017 เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 11
พุธ, 06 ธันวาคม 2017 เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง 16
จันทร์, 04 ธันวาคม 2017 ระบบถ่ายทอดสัญญาณแบบ Full HD สำหรับห้องสัมมนา จำนวน ๑ ระบบ 39
พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 ดควบคุมแรงดูดสารคัดหลั่งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๐ ชุด 13
พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๒ ตู้ 12
พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 เครื่องทำน้ำกลั่นระดับ type II และ type I จำนวน ๑ ชุด 13
พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017 เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 15
พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017 ตู้ปลอดเชื้อชนิด Biological Safety Cabinet Class II จำนวน ๑ เครื่อง 18
อังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017 เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง 23
อังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงจุลชีพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
อังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 27
อังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017 กล้องจุลทรรศน์ ๓ ตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 2 ชุด 14
จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบ Biological safety Cabinet Class II จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 53
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อพร้อมแผ่นดักจับไอระเหยของสารเคมี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราค 54
พุธ, 15 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือโพลีกราฟซิสเต็มส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24
พฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก 124
อังคาร, 01 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 80
อังคาร, 01 สิงหาคม 2017 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 60
จันทร์, 31 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคา “จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 72
จันทร์, 26 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อ "เครื่องมือตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 62
พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 58
พุธ, 14 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อ "ชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กเล็ก/เด็กแรกเกิดขั้นสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 59
อังคาร, 13 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 158
จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง 43
ศุกร์, 19 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล คณะแพทยศาสตร์ 53
พุธ, 17 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องเพิ่มปริมาณและวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร 61
จันทร์, 15 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพทางต่อมไร้ท่อ จำนวน ๑ เครื่อง 39
พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ “ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางชีววิทยา จำนวน 1ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 87
พุธ, 19 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน ๑ ชุด 232
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 250