งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาฯ (e-bidding)
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
ศุกร์, 09 มีนาคม 2018 ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b 49
ศุกร์, 09 มีนาคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 41
พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูลทาง Genomics จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิ 56
พฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66
พฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66
พฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 98
พฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งด้วยความเย็นเยือกแข็ง -๘๕ องศาเซลเซียล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 47
อังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 57
อังคาร, 30 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อระบบวิดีทัศน์เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 52
อังคาร, 30 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -๘๐ องศาเซลเซียสพร้อมระบบสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประก 47
อังคาร, 30 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อระบบเพาะเลี้ยงเซลล์แบบปิดสำหรับการเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอ 52
อังคาร, 30 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกตรวจวิเคราะห์เซลล์ความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 53
อังคาร, 30 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อถังเก็บชีวภัณฑ์แช่แข็งในไนโตรเจนเหลวพร้อมระบบการเตือนภัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราค 46
จันทร์, 29 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมเซลล์เดี่ยวอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 45
จันทร์, 29 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาลำดับสารพันธุกรรมในระดับจีโนม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 46
จันทร์, 29 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 44
จันทร์, 29 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อPendant ระบบแก๊ส จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46
จันทร์, 29 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในเซลล์เดียวแบบตัวอย่างจำนวนมาก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีปร 50
จันทร์, 29 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสสำหรับงาน Genomics จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 37
จันทร์, 29 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลชนิด Confocal จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 48
จันทร์, 29 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อห้องเย็นรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒.๐ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา 40
จันทร์, 29 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อห้องเย็นรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐.๐ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา 41
พุธ, 24 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๓ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63
อังคาร, 23 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูก สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 47
จันทร์, 22 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 66
พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิดหัวกลับ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา 46
พฤหัสบดี, 11 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมดิจิตอล แบบไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70
พฤหัสบดี, 11 มกราคม 2018 ระกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การควบคุมเหนือพันธุกรรมและลำดับเบสความไวสูงแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้ว 58
พุธ, 10 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูลทาง Genomics จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิ 74
อังคาร, 09 มกราคม 2018 ระบบโครงข่ายไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61
พฤหัสบดี, 04 มกราคม 2018 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน ๓ ชุด 46
พฤหัสบดี, 04 มกราคม 2018 ตู้แช่แข็ง -๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 48
ศุกร์, 29 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -๘๖ องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดร 57
พฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2017 ชุดเลื่อยตัดกระดูก สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด 48
พุธ, 20 ธันวาคม 2017 ชุดถ่ายทอดสด จำนวน 1 ชุด 57
พุธ, 20 ธันวาคม 2017 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด 60
อังคาร, 19 ธันวาคม 2017 กล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดถ่ายและจอแสดงผล จำนวน 3 ชุด 45
พุธ, 13 ธันวาคม 2017 ระกวดราคาซื้อระบบรับส่งสัญญาณดิจิตอลและระบบถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 55
อังคาร, 12 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อระบบภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 63
อังคาร, 12 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อระบบเสียงพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราค 63
อังคาร, 12 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อระบบรับส่งสัญญาณดิจิตอลและระบบถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 58
พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2017 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -๘๖ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 43
พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2017 ชั้นวางอาจารย์ใหญ่ จำนวน 30 ตัว 53
พุธ, 06 ธันวาคม 2017 เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 46
พุธ, 06 ธันวาคม 2017 เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง 57
จันทร์, 04 ธันวาคม 2017 ระบบถ่ายทอดสัญญาณแบบ Full HD สำหรับห้องสัมมนา จำนวน ๑ ระบบ 100
พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 ดควบคุมแรงดูดสารคัดหลั่งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๐ ชุด 48
พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๒ ตู้ 48
พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017 เครื่องทำน้ำกลั่นระดับ type II และ type I จำนวน ๑ ชุด 49
พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017 เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 49
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 272