งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
สอบราคาซื้อ
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
จันทร์, 28 มีนาคม 2011 กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๕๐ ตัว 136
จันทร์, 28 มีนาคม 2011 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน ๑ ชุด 248
จันทร์, 28 มีนาคม 2011 แผงวงจรคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ ๒ จำนวน ๑ แผง 233
จันทร์, 14 มีนาคม 2011 สอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดีทัศน์ความละเอียดสูงพร้อมเครน จำนวน ๑ ชุด 140
จันทร์, 14 มีนาคม 2011 สอบราคาซื้อระบบภาพสำหรับห้องบรรยาย จำนวน ๑ ระบบ 143
จันทร์, 14 มีนาคม 2011 สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด 285
จันทร์, 07 มีนาคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องแอลซีดีโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง 166
จันทร์, 07 มีนาคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง 173
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องเลือกสัญญาณเข้า ๔ ออก ๔ จำนวน ๕ เครื่อง 165
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องแอลซีดีโปรเจคเตอร์ความสว่างไม่ต่ำกว่า ๓๐๐๐ LM พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๔ 172
อังคาร, 01 มีนาคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องฉายแอลซีดีโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง 129
อังคาร, 01 มีนาคม 2011 สอบราคาซื้อโปรแกรมการจัดการข้อมูล และคลังข้อสอบ จำนวน ๑ โปรแกรม 205
จันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2011 สอบราคาซื้อผ้าม่านรางมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ ชุด 241
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011 สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ เครื่อง 162
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011 สอบราคาซื้อเครื่องแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง 186
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011 สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน ๑ เครื่อง 156
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011 สอบราคาซื้อเครื่องดูดความชื้นในอากาศไม่ต่ำกว่า ๔๐ ลิตร/วัน จำนวน ๒๐ เครื่อง 169
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011 สอบราคาซื้อเครื่องดูดความชื้นในอากาศไม่ต่ำกว่า ๑๖ ลิตร/วัน จำนวน ๙ เครื่อง 163
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011 สอบราคาซื้อเครื่องดูดความชื้นในอากาศไม่ต่ำกว่า ๘๐ ลิตร/วัน จำนวน ๗ เครื่อง 188
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011 สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน ๑ เครื่อง 134
พุธ, 12 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ กระบอกตา จำนวน ๒ ตัว 171
อังคาร, 11 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบ ๒ (๑๘ นิ้ว) จำนวน ๒๒ เครื่อง 188
อังคาร, 11 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อกล้องทีวีวงจรปิด จำนวน ๘ ชุด 192
อังคาร, 11 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อระบบปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ระบบ 152
อังคาร, 11 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 177
อังคาร, 11 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อระบบตรวจสอบและให้สิทธิการใช้งานเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ 140
อังคาร, 11 มกราคม 2011 สอบราคาซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๕๐ ตัว 143
อังคาร, 11 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (๑๗นิ้ว) จำนวน ๒๕ เครื่อง 139
จันทร์, 10 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งขนาดต่ำกว่า -๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ 160
จันทร์, 10 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ 175
จันทร์, 10 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อตู้อบเพาะเลี้ยงตัวอ่อน จำนวน ๑ ตู้ 172
ศุกร์, 07 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง 193
ศุกร์, 07 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -๔๐ องศา จำนวน ๑ ตู้ 149
ศุกร์, 07 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด 142
ศุกร์, 07 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง 167
ศุกร์, 07 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (๑๗ นิ้ว) จำนวน ๑๒ เครื่อง 162
ศุกร์, 07 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นและบันทึกเทประบบ HDV จำนวน ๑ ชุด 171
ศุกร์, 07 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อขาตั้งกล้องชนิดหัวน้ำมัน ๓ ขา ชนิดขาคู่ จำนวน ๓ ชุด 267
ศุกร์, 07 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อกล้องถ่ายวีดิทัศน์ระบบ HDV/DVCAM/DV ชนิดพกพา จำนวน ๑ ชุด 218
ศุกร์, 07 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นและบันทึกเทปโทรทัศน์แบบดิจิตอลชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง 154
พุธ, 05 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง จำนวน ๑ ตู้ 167
พุธ, 05 มกราคม 2011 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความผิดปกติของผนังหลอดเลือดชั้นใน จำนวน ๑ เครื่อง 149
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2010 สอบราคาจ้างซ่อมซีลกระจกและวงกบรอบ อาคาร อปร จำนวน ๑ งาน 184
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2010 สอบราคาจ้างซ่อมพื้นดาดฟ้าพร้อมทาสีผนัง อาคาร อปร จำนวน ๑ งาน 183
พฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2010 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง 264
พุธ, 22 ธันวาคม 2010 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๔ เครื่อง 159
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 2010 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน ๑ เครื่อง 235
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 2010 เสื้อกันรังสีเอกซเรย์ จำนวน ๑๒ ตัว 326
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 2010 ฉากกันรังสี จำนวน ๘ อัน 239
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอ ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๕ เครื่อง 168
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 451 - 500 จาก 610