งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
สอบราคาซื้อ
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
อังคาร, 10 มิถุนายน 2014 เครื่องปั๊มสำหรับตรวจวิเคราะห์สารในเลือดและปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง 74
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 กล้องวีดีโอ HD จำนวน 1 กล้อง 79
พฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2014 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง 87
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 เครื่องปั่นหาปริมาตรเม็ดเลือดแดง จำนวน ๒ เครื่อง 70
จันทร์, 28 เมษายน 2014 ระบบดับเพลิงศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 83
ศุกร์, 18 เมษายน 2014 สอบราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะวิทยา จำนวน ๑ กล้อง 138
ศุกร์, 18 เมษายน 2014 เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบใช้คลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 74
พฤหัสบดี, 20 มีนาคม 2014 โปรแกรมระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุด 1 จำนวน 1 โปรแกรม 104
พุธ, 12 มีนาคม 2014 ประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมั 89
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2014 ตู้แช่แข็งแบบยืน -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 69
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 80
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014 ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบยืน จำนวน 1 ตู้ 72
จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2014 ประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดซื้อ เครื่องเขย่าสารชนิดตั้งโต๊ 62
จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง 67
จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2014 อุปกรณ์ที่ใช้จับศีรษะสำหรับใช้ในการฝึกผ่าตัด จำนวน 21 อัน 60
ศุกร์, 31 มกราคม 2014 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารขนาดเล็กพิเศษระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว 65
ศุกร์, 31 มกราคม 2014 เครื่องกำเนิดไอของสารประกอบไฮโดรด์ จำนวน 1 เครื่อง 76
ศุกร์, 31 มกราคม 2014 เครื่องทำให้สารตัวอย่างเข้มข้นด้วยแก๊สไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง 65
พุธ, 29 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อ "เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง" 60
พุธ, 29 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อ "เตียงสำหรับรักษาทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ จำนวน 2 เตียง" 58
อังคาร, 28 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ โปรแกรมวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรม จำนวน 1 โปรแกรม 63
อังคาร, 28 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพ 60
อังคาร, 28 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 57
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อ "ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้" 70
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อ "หัวปั่นสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด" 55
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ "กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลระบบอัตโนมัติ 55
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน 1 เครื่อง 56
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ "เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณความอิ่มตัวของออ 56
พุธ, 22 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา การจัดซื้อ "ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 161
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 โต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 6 ชุด 121
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 หุ่นฝึกการคืนชีพขั้นสูง พร้อมชุดจำลองสถานการณ์ จำนวน 1 ชุด 74
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 เครื่องปั่นเหวี่ยงตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง 76
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ ตู้ 80
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 ตู้ปลอดเชื้อแบบป้องกันอันตรายและการปนเปื้อน จำนวน ๑ ตู้ 56
พฤหัสบดี, 02 มกราคม 2014 ตู้บ่มเพาะเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ ตู้ 67
พฤหัสบดี, 02 มกราคม 2014 ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ 65
พฤหัสบดี, 02 มกราคม 2014 ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์โดยควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ ตู้ 67
พฤหัสบดี, 02 มกราคม 2014 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 58
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 หัวปั่นสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด 51
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 โปรแกรมวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรม จำนวน ๑ โปรแกรม 79
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง 67
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ เครื่อง 63
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 ตู้แช่แข็ง -๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ 74
อังคาร, 24 ธันวาคม 2013 เครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน ๑ เครื่อง 55
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด 71
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 เตียงสำหรับรักษาทางประสาทและกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เตียง 54
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดผ่านทางผิวหนัง จำนวน ๑ เคร 82
ศุกร์, 20 ธันวาคม 2013 หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 ตัว 61
ศุกร์, 20 ธันวาคม 2013 หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว จำนวน 5 ตัว 78
ศุกร์, 20 ธันวาคม 2013 หุ่นฝึกฉีดข้อศอก จำนวน 5 ตัว 56
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 201 - 250 จาก 610