งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
สอบราคาซื้อ
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
อังคาร, 10 มิถุนายน 2014 เครื่องปั๊มสำหรับตรวจวิเคราะห์สารในเลือดและปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง 65
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 กล้องวีดีโอ HD จำนวน 1 กล้อง 71
พฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2014 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง 77
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 เครื่องปั่นหาปริมาตรเม็ดเลือดแดง จำนวน ๒ เครื่อง 62
จันทร์, 28 เมษายน 2014 ระบบดับเพลิงศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 75
ศุกร์, 18 เมษายน 2014 สอบราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะวิทยา จำนวน ๑ กล้อง 131
ศุกร์, 18 เมษายน 2014 เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบใช้คลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 67
พฤหัสบดี, 20 มีนาคม 2014 โปรแกรมระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุด 1 จำนวน 1 โปรแกรม 96
พุธ, 12 มีนาคม 2014 ประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมั 79
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2014 ตู้แช่แข็งแบบยืน -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 60
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 72
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014 ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบยืน จำนวน 1 ตู้ 64
จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2014 ประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดซื้อ เครื่องเขย่าสารชนิดตั้งโต๊ 52
จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง 60
จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2014 อุปกรณ์ที่ใช้จับศีรษะสำหรับใช้ในการฝึกผ่าตัด จำนวน 21 อัน 53
ศุกร์, 31 มกราคม 2014 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารขนาดเล็กพิเศษระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว 57
ศุกร์, 31 มกราคม 2014 เครื่องกำเนิดไอของสารประกอบไฮโดรด์ จำนวน 1 เครื่อง 67
ศุกร์, 31 มกราคม 2014 เครื่องทำให้สารตัวอย่างเข้มข้นด้วยแก๊สไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง 54
พุธ, 29 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อ "เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง" 53
พุธ, 29 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อ "เตียงสำหรับรักษาทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ จำนวน 2 เตียง" 50
อังคาร, 28 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ โปรแกรมวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรม จำนวน 1 โปรแกรม 56
อังคาร, 28 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพ 50
อังคาร, 28 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 50
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อ "ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้" 62
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อ "หัวปั่นสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด" 48
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ "กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลระบบอัตโนมัติ 48
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน 1 เครื่อง 45
จันทร์, 27 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนทั่วไป รายการ "เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณความอิ่มตัวของออ 49
พุธ, 22 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา การจัดซื้อ "ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 145
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 โต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 6 ชุด 109
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 หุ่นฝึกการคืนชีพขั้นสูง พร้อมชุดจำลองสถานการณ์ จำนวน 1 ชุด 62
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 เครื่องปั่นเหวี่ยงตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง 68
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ ตู้ 69
ศุกร์, 03 มกราคม 2014 ตู้ปลอดเชื้อแบบป้องกันอันตรายและการปนเปื้อน จำนวน ๑ ตู้ 48
พฤหัสบดี, 02 มกราคม 2014 ตู้บ่มเพาะเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ ตู้ 57
พฤหัสบดี, 02 มกราคม 2014 ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ 53
พฤหัสบดี, 02 มกราคม 2014 ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์โดยควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ ตู้ 60
พฤหัสบดี, 02 มกราคม 2014 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 51
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 หัวปั่นสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด 44
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 โปรแกรมวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรม จำนวน ๑ โปรแกรม 70
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง 59
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ เครื่อง 56
พุธ, 25 ธันวาคม 2013 ตู้แช่แข็ง -๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ 63
อังคาร, 24 ธันวาคม 2013 เครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน ๑ เครื่อง 48
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด 64
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 เตียงสำหรับรักษาทางประสาทและกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เตียง 47
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดผ่านทางผิวหนัง จำนวน ๑ เคร 75
ศุกร์, 20 ธันวาคม 2013 หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 ตัว 54
ศุกร์, 20 ธันวาคม 2013 หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว จำนวน 5 ตัว 70
ศุกร์, 20 ธันวาคม 2013 หุ่นฝึกฉีดข้อศอก จำนวน 5 ตัว 47
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 201 - 250 จาก 610