งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
สอบราคาซื้อ
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015 ประตูตรวจจับสัญญาณแม่เหล็ก 3 ช่องทาง จำนวน 1 ชุด 46
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015 ม่านม้วน จำนวน 1 ชุด 82
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015 ประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ Microbiology 52
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 53
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015 ประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดซื้อ ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะผ่ 50
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015 ประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดซื้อ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำน 48
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015 จักรยานทดสอบสมรรถภาพ จำนวน ๒ เครื่อง 54
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015 ประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดซื้อ เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออก 56
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015 กล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน ๑ ชุด 50
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015 ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ 57
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015 ตู้แช่แข็งแบบยืน ความจุไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด 51
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015 ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด 38
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015 ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาสคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ ตู้ 41
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 เครื่องพิมพ์อักษรบนตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 81
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง 71
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 กล้อง 53
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015 ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 2 ตู้ 38
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง 55
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015 เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ RO และทำน้ำ Deionization จำนวน 1 ชุด 43
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง 36
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 เครื่องตัดชิ้นเนื้อบางด้วยการสั่นของใบมีด จำนวน 1 เครื่อง 42
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 62
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 ตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II จำนวน ๑ ตู้ 51
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง 57
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า จำนวน ๑ ตู้ 53
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015 ประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดซื้อ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโค 45
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015 จอรับภาพชนิด LED ความละเอียดสูง จำนวน 1 จอ 51
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015 จอรับภาพความละเอียดสูง LED ไม่ต่ำกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๘ ชุด 51
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015 อุปกรณ์ถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด 50
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015 ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอลแบบ Full HD จำนวน ๑ ระบบ 54
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015 ลำโพงขยายเสียงขนาดกำลังขับไม่ต่ำกว่า ๑,๑๐๐ วัตต์ สำหรับเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ ชุด 51
จันทร์, 29 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดตั้งพื้น จำนวน ๑ ชุด 75
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หอพักนิสิตแพทย์ ๔๑๘๑ จำนวน ๑ ระบบ 97
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015 หุ่นตรวจฟังร่างกาย SAM จำนวน 2 ชุด 47
อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015 ระบบป้องกันการตรวจจับไวรัสบนเครื่องลูกข่ายจากส่วนกลาง จำนวน 1 ระบบ 51
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015 การจัดซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ 86
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015 ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ 73
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015 ตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II จำนวน 1 ชุด 69
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 68
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง 58
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015 ระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียง ภายในอาคารแพทยพัฒน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 65
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015 ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 6 ชุด 63
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015 หุ่นตรวจฟังร่างกาย SAM จำนวน 2 ชุด 64
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015 ชุดฝึกทักษะการใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่บริเวณคอและทรวงอก จำนวน 2 ชุด 50
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015 ชุดฝึกทักษะการใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่บริเวณต้นขา จำนวน 2ชุด 53
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015 เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการฝึกและการสอน จำนวน ๑ ชุด 50
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015 ชุดฝึกทักษะการใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่บริเวณแขน จำนวน ๕ ชุด 51
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015 หุ่นทารกสำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้ันสูง จำนวน ๒ ชุด 70
ศุกร์, 03 เมษายน 2015 เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแยกสารประกอบแบบไมโครลิตร จำนวน ๑ ชุด 57
ศุกร์, 03 เมษายน 2015 เครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด 97
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 101 - 150 จาก 610