งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
ศุกร์, 20 เมษายน 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบการขัดขวางการจับกันระหว่างโปรตีน PD-๑ และ PD-L๑ ด้วยปฏิกิริยา 4
พุธ, 18 เมษายน 2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ ชุด 8
พุธ, 18 เมษายน 2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องวิเคราะห์แอนติบอดี จำนวน 1 ชุด 6
พุธ, 18 เมษายน 2018 ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องส่งถ่ายสารพันธุกรรมเข้าเซลล์ด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด 5
อังคาร, 10 เมษายน 2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติดิเทคชั่น จำนวน ๑ ชุด 7
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนา Software ควบคุมเครื่องสลายนิ่วความแม่นยำสูงฯ 28
จันทร์, 12 มีนาคม 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 45
จันทร์, 12 มีนาคม 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 44
จันทร์, 12 มีนาคม 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ 50
จันทร์, 12 มีนาคม 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานการเรียนการสอน จำนวน ๒๕๐ อัน 40
จันทร์, 12 มีนาคม 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาย้อมสไลด์ H E Kit for CoverStainer จำนวน ๖๖,๐๐๐ Test 42
ศุกร์, 09 มีนาคม 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 50
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 12 จาก 12