งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศผลผู้ชนะ
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ศุกร์, 20 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 5
ศุกร์, 20 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 4
พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 5
พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 4
พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 5
พุธ, 18 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 8
พุธ, 18 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 7
อังคาร, 17 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 12
อังคาร, 17 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 8
อังคาร, 17 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 7
พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 20
พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 17
พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 16
พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 19
อังคาร, 03 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ เครื่อ aor 16
อังคาร, 03 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสทั้งหมดในจีโนมมนุษย์ koi 16
อังคาร, 03 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานการเรียนการสอน จำนวน ๒๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ koi 13
พุธ, 28 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเพาะเลี้ยงเซลล์แบบปิดสำหรับการเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด จำนวน ๑ aor 26
พุธ, 28 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกตรวจวิเคราะห์เซลล์ความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิ aor 28
พุธ, 28 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาลำดับสารพันธุกรรมในระดับจีโนม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประ aor 28
พุธ, 28 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูลทาง Gen aor 19
พุธ, 28 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -๘๐ องศาเซลเซียสพร้อมระบบสำรองไฟฉุกเฉิน aor 16
พุธ, 28 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร aor 18
พุธ, 28 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราค aor 22
พุธ, 28 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ตึก อปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 16
อังคาร, 27 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกผ่าตัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก aor 17
ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสสำหรับงาน Genomics จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธ aor 21
ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังเก็บชีวภัณฑ์แช่แข็งในไนโตรเจนเหลวพร้อมระบบการเตือนภัย จำนว aor 21
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 18
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา koi 16
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 15
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 15
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง koi 15
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องเย็นรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐.๐ แรงม้า จำนวน aor 15
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องเย็นรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒.๐ แรงม้า จำนวน aor 15
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อPendant ระบบแก๊ส จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ aor 15
จันทร์, 19 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมเซลล์เดี่ยวอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดรา aor 19
ศุกร์, 16 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท aor 25
ศุกร์, 09 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง yu22 35
ศุกร์, 09 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง yu22 29
พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ yu22 46
ศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2018 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ yu22 56
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 42 จาก 42