งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 113
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตอลพีซีอาร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการท jew 106
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 114
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 77
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 78
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 4,800 Test toy 74
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 1,900 Test toy 64
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,450 Test toy 57
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 11,000 Test toy 60
อังคาร, 15 ธันวาคม 2015 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร aor 76
พุธ, 26 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง จ้างทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร onon 88
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร จำนวน 5 อาคาร yu22 64
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015 จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ toy 90
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koi 79
พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 104
พุธ, 15 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กท aor 81
พฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 204
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015 ระกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 92
ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดอาคาร อปร. จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 148
พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ ระบบการสร้างแอนติบอดีและเลี้ยงเซลล์แบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน aor 65
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดอาคาร อปร. จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 96
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ระบบควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 90
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมและจัดสรรการรับส่งมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 83
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ประตูควบคุมการเข้าออก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 71
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ หุ่นฝึกทำคลอด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 72
ศุกร์, 17 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อระบบกระจายภาพห้องปฏิบัติการ ชั้น 4-5 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ aor 125
พุธ, 01 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพความละเอียดสุงขนาดไม่ต่ำกว่า 6500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง aor 93
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยแสง aor 63
พุธ, 18 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 77
พุธ, 18 มีนาคม 2015 เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ DNA ในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 97
พุธ, 18 มีนาคม 2015 ระบบเครือข่ายสัญญาณภาพ-เสียง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 92
พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลมัลติเพลกซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 122
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยซ่อมบำรุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 78
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุง ศูนย์สัตว์ทดลอง ชั้นใต้ดิน อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน jew 116
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลจากเครื่องตรวจวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 เครื่อ jew 90
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับอากาศอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 jew 123
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 73
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “โคมไฟผ่าตัดขนาดเล็กชนิดติดเพดาน จำนวน 32 อัน” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 111
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ระบบปรับอากาศอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ jew 79
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 8,448 Test jew 60
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 3,250 Test jew 60
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,936 Test jew 62
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,664 Test jew 56
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาจ้าง ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนนวน 6 อาคาร yu22 66
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดขนาดเล็กชนิดติดเพดาน จำนวน 32 อัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 63
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ jew 96
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบภาพความละเอียดสูงสำหรับสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ jew 60
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 93
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด jew 124
อังคาร, 23 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 130
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 232