งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตอลพีซีอาร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการท jew 92
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 103
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 67
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 71
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 4,800 Test toy 63
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 1,900 Test toy 55
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,450 Test toy 49
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 11,000 Test toy 53
อังคาร, 15 ธันวาคม 2015 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร aor 66
พุธ, 26 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง จ้างทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร onon 81
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร จำนวน 5 อาคาร yu22 56
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015 จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ toy 81
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koi 67
พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 93
พุธ, 15 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กท aor 72
พฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 182
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015 ระกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 82
ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดอาคาร อปร. จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 136
พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ ระบบการสร้างแอนติบอดีและเลี้ยงเซลล์แบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน aor 59
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดอาคาร อปร. จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 87
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ระบบควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 80
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมและจัดสรรการรับส่งมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 73
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ประตูควบคุมการเข้าออก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 61
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ หุ่นฝึกทำคลอด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 64
ศุกร์, 17 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อระบบกระจายภาพห้องปฏิบัติการ ชั้น 4-5 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ aor 118
พุธ, 01 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพความละเอียดสุงขนาดไม่ต่ำกว่า 6500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง aor 86
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยแสง aor 55
พุธ, 18 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 70
พุธ, 18 มีนาคม 2015 เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ DNA ในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 89
พุธ, 18 มีนาคม 2015 ระบบเครือข่ายสัญญาณภาพ-เสียง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 83
พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลมัลติเพลกซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 113
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยซ่อมบำรุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 71
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุง ศูนย์สัตว์ทดลอง ชั้นใต้ดิน อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน jew 105
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลจากเครื่องตรวจวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 เครื่อ jew 81
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับอากาศอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 jew 114
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 63
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “โคมไฟผ่าตัดขนาดเล็กชนิดติดเพดาน จำนวน 32 อัน” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 102
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ระบบปรับอากาศอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ jew 72
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 8,448 Test jew 53
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 3,250 Test jew 52
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,936 Test jew 55
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,664 Test jew 49
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาจ้าง ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนนวน 6 อาคาร yu22 56
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดขนาดเล็กชนิดติดเพดาน จำนวน 32 อัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 56
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ jew 89
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบภาพความละเอียดสูงสำหรับสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ jew 52
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 85
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด jew 116
อังคาร, 23 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 121
อังคาร, 16 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 80
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 231