งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
จันทร์, 23 เมษายน 2012 เครื่องตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีโดยใช้หลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 155
พุธ, 04 เมษายน 2012 ประกวดราคาซื้อ เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด jew 211
อังคาร, 03 เมษายน 2012 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ จำนวน 1 งาน jew 228
อังคาร, 06 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ jew 249
อังคาร, 06 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ jew 162
อังคาร, 06 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง jew 178
อังคาร, 06 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,680 Test ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อชุดก aor 170
อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2012 เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง aor 241
พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2012 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง aor 225
จันทร์, 26 ธันวาคม 2011 เครื่องวิเคราะห์สารในเลือดและปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง aor 155
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2011 เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเลย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง jew 176
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2011 เครื่องตรวจการนอนหลับ จำนวน 2 เครื่อง jew 193
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2011 กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกันได้ 15 คน จำนวน 2 กล้อง jew 181
พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2011 เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 Lumens จำนวน 2 เครื่อง jew 172
พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2011 เครื่องวัดวิเคราะห์แบบอิเลคโตรเคมิคอล จำนวน 1 เครื่อง aor 150
พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2011 เครื่องตรวจวิเคราะห์ลานสายตา จำนวน 1 ชุด aor 149
พุธ, 09 พฤศจิกายน 2011 เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง aor 182
อังคาร, 16 สิงหาคม 2011 จ้างทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ aor 173
อังคาร, 16 สิงหาคม 2011 จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ aor 180
อังคาร, 28 มิถุนายน 2011 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (หอพัก 3287) จำนวน 142 เครื่อง aor 220
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง aor 265
ศุกร์, 20 พฤษภาคม 2011 เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง jew 310
พุธ, 04 พฤษภาคม 2011 เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 10000 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง aor 179
พุธ, 04 พฤษภาคม 2011 ระบบภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ aor 168
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2011 เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง jew 249
จันทร์, 25 เมษายน 2011 เครื่องแยกสารระบบโครมาโคกราฟี่ชนิดของเหลว จำนวน 1 เครื่อง jew 185
จันทร์, 11 เมษายน 2011 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (หอพัก 3287) จำนวน 142 เครื่อง aor 234
ศุกร์, 25 มีนาคม 2011 โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงการ jew 200
พฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2011 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ของไอออน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 230
ศุกร์, 14 มกราคม 2011 เครื่องป้อนสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง jew 194
จันทร์, 10 มกราคม 2011 ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง aor 176
พฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2010 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง aor 219
พฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2010 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ของไอออน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 178
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,072 Test jew 197
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,584 Test aor 185
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 1,536 Test aor 177
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6,500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง aor 227
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010 ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด aor 199
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010 ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์และปิดแผ่นแก้วบนสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง aor 286
อังคาร, 17 สิงหาคม 2010 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ jew 207
อังคาร, 17 สิงหาคม 2010 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ jew 198
พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2010 ระบบบริหารจัดการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว) aor 282
พุธ, 28 กรกฎาคม 2010 ระบบบริหารจัดการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ aor 219
ศุกร์, 30 เมษายน 2010 เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง aor 192
จันทร์, 19 เมษายน 2010 ระบบเครือข่ายการเรียนฝึกหัตถการทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ aor 214
อังคาร, 23 มีนาคม 2010 ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล จำนวน 1 งาน aor 434
พุธ, 03 มีนาคม 2010 ปรับปรุงห้องนิสิตแพทย์ อาคาร อปร ชั้น 3 จำนวน 1 งาน aor 292
พุธ, 03 มีนาคม 2010 เครื่องวัดทดสอบกล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง aor 429
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010 เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (การรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ 2) aor 240
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test aor 197
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 201 - 250 จาก 252