งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว จำนวน 1 ชุด aor 186
จันทร์, 29 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด aor 261
อังคาร, 23 เมษายน 2013 ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ jew 162
อังคาร, 23 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ jew 154
อังคาร, 23 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด jew 149
อังคาร, 09 เมษายน 2013 อุปกรณ์กระจายภาระงาน จำนวน 1 ระบบ aor 139
อังคาร, 02 เมษายน 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,472 Test aor 134
อังคาร, 05 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว จำนวน 1 ชุด jew 119
อังคาร, 05 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดอุปกรณ์การตรวจดูสารเรืองแสงภายในเซลล์ จำนวน 1 ชุด jew 91
อังคาร, 05 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครบีด จำนวน 1 เครื่อง jew 89
จันทร์, 04 มีนาคม 2013 เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ฉบับที่ 2 aor 146
พุธ, 30 มกราคม 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 2,784 Test aor 94
พุธ, 30 มกราคม 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test aor 86
พุธ, 30 มกราคม 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 3,072 Test aor 89
พุธ, 30 มกราคม 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 2,592 Test aor 100
อังคาร, 29 มกราคม 2013 เตียงผ่าตัดปรับระดับได้ จำนวน 10 เตียง jew 95
พฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2012 เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด jew 106
พฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2012 เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด jew 93
จันทร์, 10 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 200
พฤหัสบดี, 06 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 3 อาคาร aor 152
พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ aor 178
พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ aor 185
ศุกร์, 10 สิงหาคม 2012 โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิทธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน jew 165
พุธ, 08 สิงหาคม 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง jew 143
จันทร์, 06 สิงหาคม 2012 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ jew 157
ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ aor 147
ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ aor 117
ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง jew 126
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012 ประกวดราคาซื้อ ระบบบริหารจัดการระบบ DNS/DHCP จำนวน 1 ระบบ jew 205
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012 ประกวดราคาซื้อ เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด jew 149
จันทร์, 23 เมษายน 2012 เครื่องตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีโดยใช้หลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 131
พุธ, 04 เมษายน 2012 ประกวดราคาซื้อ เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด jew 193
อังคาร, 03 เมษายน 2012 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ จำนวน 1 งาน jew 204
อังคาร, 06 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ jew 228
อังคาร, 06 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ jew 144
อังคาร, 06 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง jew 153
อังคาร, 06 มีนาคม 2012 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,680 Test ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อชุดก aor 150
อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2012 เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง aor 222
พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2012 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง aor 198
จันทร์, 26 ธันวาคม 2011 เครื่องวิเคราะห์สารในเลือดและปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง aor 131
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2011 เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเลย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง jew 152
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2011 เครื่องตรวจการนอนหลับ จำนวน 2 เครื่อง jew 175
ศุกร์, 09 ธันวาคม 2011 กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกันได้ 15 คน จำนวน 2 กล้อง jew 163
พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2011 เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 Lumens จำนวน 2 เครื่อง jew 144
พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2011 เครื่องวัดวิเคราะห์แบบอิเลคโตรเคมิคอล จำนวน 1 เครื่อง aor 124
พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2011 เครื่องตรวจวิเคราะห์ลานสายตา จำนวน 1 ชุด aor 129
พุธ, 09 พฤศจิกายน 2011 เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง aor 163
อังคาร, 16 สิงหาคม 2011 จ้างทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ aor 154
อังคาร, 16 สิงหาคม 2011 จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ aor 160
อังคาร, 28 มิถุนายน 2011 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนิสิตแพทย์ 13 ชั้น (หอพัก 3287) จำนวน 142 เครื่อง aor 200
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 151 - 200 จาก 232