งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ DNS/DHCP จำนวน 1 ระบบ jew 129
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง jew 125
พฤหัสบดี, 23 มกราคม 2014 ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 116
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ชุดสแกนภาพเหมือนจริงจากสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็ก aor 114
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก aor 95
จันทร์, 25 พฤศจิกายน 2013 ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ jew 177
จันทร์, 25 พฤศจิกายน 2013 ชั้นรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด jew 123
อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 147
จันทร์, 18 พฤศจิกายน 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ yu22 106
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ koy 140
จันทร์, 26 สิงหาคม 2013 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 3 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ onon 131
จันทร์, 26 สิงหาคม 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาคาวมปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ yu22 148
พฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2013 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักแพทย์ 4181 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 143
อังคาร, 18 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 aor 161
อังคาร, 18 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 aor 150
อังคาร, 04 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 aor 181
ศุกร์, 31 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ aor 161
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 aor 165
พุธ, 22 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 aor 181
พฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 aor 198
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว จำนวน 1 ชุด aor 211
จันทร์, 29 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด aor 282
อังคาร, 23 เมษายน 2013 ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ jew 183
อังคาร, 23 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ jew 180
อังคาร, 23 เมษายน 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด jew 168
อังคาร, 09 เมษายน 2013 อุปกรณ์กระจายภาระงาน จำนวน 1 ระบบ aor 168
อังคาร, 02 เมษายน 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,472 Test aor 154
อังคาร, 05 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว จำนวน 1 ชุด jew 141
อังคาร, 05 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดอุปกรณ์การตรวจดูสารเรืองแสงภายในเซลล์ จำนวน 1 ชุด jew 109
อังคาร, 05 มีนาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครบีด จำนวน 1 เครื่อง jew 109
จันทร์, 04 มีนาคม 2013 เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ฉบับที่ 2 aor 165
พุธ, 30 มกราคม 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 2,784 Test aor 123
พุธ, 30 มกราคม 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,840 Test aor 104
พุธ, 30 มกราคม 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 3,072 Test aor 109
พุธ, 30 มกราคม 2013 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 2,592 Test aor 126
อังคาร, 29 มกราคม 2013 เตียงผ่าตัดปรับระดับได้ จำนวน 10 เตียง jew 113
พฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2012 เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด jew 124
พฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2012 เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน 1 ชุด jew 113
จันทร์, 10 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 217
พฤหัสบดี, 06 กันยายน 2012 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 3 อาคาร aor 178
พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ aor 199
พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ aor 207
ศุกร์, 10 สิงหาคม 2012 โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดและพิพิทธภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน jew 185
พุธ, 08 สิงหาคม 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง jew 163
จันทร์, 06 สิงหาคม 2012 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ jew 177
ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ aor 165
ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ aor 137
ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2012 เครื่องตรวจระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง jew 154
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012 ประกวดราคาซื้อ ระบบบริหารจัดการระบบ DNS/DHCP จำนวน 1 ระบบ jew 228
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012 ประกวดราคาซื้อ เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด jew 171
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 151 - 200 จาก 252