งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
อังคาร, 16 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 87
พุธ, 03 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 98
พุธ, 27 สิงหาคม 2014 จ้างทำความสะอาด จำนวน 6 อาคาร onon 124
พฤหัสบดี, 05 มิถุนายน 2014 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 16 คนดู จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 223
พุธ, 04 มิถุนายน 2014 โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ 4181 จำนวน 1 งาน jew 194
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ jew 156
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 177
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 173
พุธ, 14 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดแยกสารและวัดปริมาณด้วยหลักการวัดมวลความละเอียดสูง (LCHRMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุ aor 131
พุธ, 14 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายในเชิงปริมาณแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทาง aor 95
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 188
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 107
ศุกร์, 02 พฤษภาคม 2014 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 94
ศุกร์, 02 พฤษภาคม 2014 กล้องวงจรปิดสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 95
พุธ, 30 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 98
พุธ, 30 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบเสียงสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 85
ศุกร์, 25 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบบริหารจัดการ DNS/DHCP จำนวน 1 ระบบ jew 125
ศุกร์, 25 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ jew 97
พุธ, 23 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 106
อังคาร, 22 เมษายน 2014 โครงการจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน koy 76
จันทร์, 17 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ โปรแกรมการค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 70
อังคาร, 04 มีนาคม 2014 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุแบบเตาเผาไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง jew 78
อังคาร, 04 มีนาคม 2014 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง jew 60
อังคาร, 04 มีนาคม 2014 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ toy 62
อังคาร, 04 มีนาคม 2014 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,488 Test toy 70
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีก aor 88
ศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องแตกเซลล์โดยใช้ความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง jew 67
ศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ jew 90
พฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ จอรับภาพชนิดพลาสม่าจำนวน 13 จอพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส aor 84
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ jew 92
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ DNS/DHCP จำนวน 1 ระบบ jew 107
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง jew 96
พฤหัสบดี, 23 มกราคม 2014 ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 98
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ชุดสแกนภาพเหมือนจริงจากสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็ก aor 88
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก aor 75
จันทร์, 25 พฤศจิกายน 2013 ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ jew 154
จันทร์, 25 พฤศจิกายน 2013 ชั้นรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด jew 102
อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 127
จันทร์, 18 พฤศจิกายน 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ yu22 86
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ koy 120
จันทร์, 26 สิงหาคม 2013 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 3 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ onon 109
จันทร์, 26 สิงหาคม 2013 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาคาวมปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ yu22 122
พฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2013 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักแพทย์ 4181 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 119
อังคาร, 18 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 aor 135
อังคาร, 18 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 aor 130
อังคาร, 04 มิถุนายน 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 aor 159
ศุกร์, 31 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ aor 141
พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดเบลดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 aor 141
พุธ, 22 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ ระบบสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 aor 159
พฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2013 ประกวดราคาซื้อ เครื่องสลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 aor 175
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 101 - 150 จาก 232