งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พุธ, 18 มีนาคม 2015 ระบบเครือข่ายสัญญาณภาพ-เสียง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 115
พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลมัลติเพลกซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 145
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยซ่อมบำรุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 100
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุง ศูนย์สัตว์ทดลอง ชั้นใต้ดิน อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน jew 143
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลจากเครื่องตรวจวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 เครื่อ jew 113
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับอากาศอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 jew 144
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 98
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “โคมไฟผ่าตัดขนาดเล็กชนิดติดเพดาน จำนวน 32 อัน” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 135
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ระบบปรับอากาศอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ jew 109
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 8,448 Test jew 82
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 3,250 Test jew 88
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 3,936 Test jew 86
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,664 Test jew 78
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาจ้าง ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนนวน 6 อาคาร yu22 92
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดขนาดเล็กชนิดติดเพดาน จำนวน 32 อัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 89
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ jew 116
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบภาพความละเอียดสูงสำหรับสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ jew 86
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 113
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด jew 147
อังคาร, 23 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 151
อังคาร, 16 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 116
พุธ, 03 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koy 124
พุธ, 27 สิงหาคม 2014 จ้างทำความสะอาด จำนวน 6 อาคาร onon 150
พฤหัสบดี, 05 มิถุนายน 2014 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 16 คนดู จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 242
พุธ, 04 มิถุนายน 2014 โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ 4181 จำนวน 1 งาน jew 216
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ jew 176
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 204
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 197
พุธ, 14 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ชุดแยกสารและวัดปริมาณด้วยหลักการวัดมวลความละเอียดสูง (LCHRMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุ aor 152
พุธ, 14 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายในเชิงปริมาณแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทาง aor 119
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 210
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 129
ศุกร์, 02 พฤษภาคม 2014 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 115
ศุกร์, 02 พฤษภาคม 2014 กล้องวงจรปิดสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 115
พุธ, 30 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 124
พุธ, 30 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบเสียงสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ jew 108
ศุกร์, 25 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบบริหารจัดการ DNS/DHCP จำนวน 1 ระบบ jew 146
ศุกร์, 25 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ jew 116
พุธ, 23 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 133
อังคาร, 22 เมษายน 2014 โครงการจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน koy 99
จันทร์, 17 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ โปรแกรมการค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 92
อังคาร, 04 มีนาคม 2014 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุแบบเตาเผาไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง jew 99
อังคาร, 04 มีนาคม 2014 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง jew 80
อังคาร, 04 มีนาคม 2014 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ toy 82
อังคาร, 04 มีนาคม 2014 ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,488 Test toy 91
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีก aor 106
ศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องแตกเซลล์โดยใช้ความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง jew 94
ศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ jew 111
พฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ จอรับภาพชนิดพลาสม่าจำนวน 13 จอพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส aor 104
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ jew 117
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 101 - 150 จาก 252