งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
อังคาร, 14 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง aor 65
พุธ, 26 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน yu22 157
ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ yu22 40
ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคาจ้าง ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนนวน 6 อาคาร koi 22
ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 43
จันทร์, 17 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koi 25
ศุกร์, 30 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 60
จันทร์, 19 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 41
พุธ, 14 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 69
พฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กเล็ก/เด็กแรกเกิดขั้นสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 aor 44
จันทร์, 15 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 89
พฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 46
อังคาร, 02 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิ jew 46
จันทร์, 10 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณและวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส aor 76
จันทร์, 10 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางชีววิทยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 57
อังคาร, 04 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีก jew 68
อังคาร, 04 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบบางพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 66
พฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพทางต่อมไร้ท่อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร jew 60
ศุกร์, 03 มีนาคม 2017 ระกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 86
ศุกร์, 03 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 70
ศุกร์, 27 มกราคม 2017 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย Chula MRC จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 77
ศุกร์, 06 มกราคม 2017 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 48
อังคาร, 27 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพทางต่อมไร้ท่อ จำนวน 1 เครื่อง jew 61
พุธ, 14 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อระบบเซอร์เวอร์และโปรแกรมค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ aor 57
พุธ, 07 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพความละเอียดสูง (Full HD) ขนาดไม่ต่ำกว่า 6,500 LUMENS จ aor 102
พุธ, 07 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 56
พุธ, 07 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบระบายอากาศในห้องเตรียมรักษาและห้องจัดเก็บอาจารย์ใหย๋ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอ jew 43
พุธ, 07 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบกระจายสัญญาณหลักประจำตึก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 94
พุธ, 23 พฤศจิกายน 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 65
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016 ประกวดราคา "จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ" ด้วยวิธีการทางอิเล็กท onon 156
พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2016 ประกวดราคา "จ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ yu22 77
พุธ, 24 สิงหาคม 2016 ประกวดราคา "จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส koy 64
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย Chula MRC จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 69
พุธ, 27 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 229 อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีกา aor 113
พุธ, 27 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อโครงการขยายประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดเบลด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเ aor 83
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 312/3 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการ jew 124
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 65
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ jew 82
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบรับส่งสัญญาณภาพและเสียงความละเอียดสูง พร้อมติดตั้งห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร อปร จำน jew 109
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนโดยอุปกรณ์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ jew 167
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 64
จันทร์, 11 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บเกี่ยวโครโมโซมระบบเมตาเฟส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 73
พุธ, 08 มิถุนายน 2016 ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ aor 82
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016 ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กแรกคลอดพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทาง aor 72
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกกู้ชีพผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 70
อังคาร, 19 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ jew 104
อังคาร, 19 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร jew 52
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 93
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด 128 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 54
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 59
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 232