งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติดิเทคชั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ aor 16
ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) jew 40
อังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2018 ระกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) jew 95
พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) aor 115
อังคาร, 16 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นเยือกแข็ง -85 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ jew 72
อังคาร, 16 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd aor 108
จันทร์, 15 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อถังเก็บชีวภัณฑ์แช่แข็งในไนโตรเจนเหลวพร้อมระบบการเตือนภัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราค aor 81
จันทร์, 15 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียสพร้อมระบบสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประก aor 76
จันทร์, 15 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ ระบบเพาะเลี้ยงเซลล์แบบปิดสำหรับการเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราค aor 78
จันทร์, 15 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคัดแยกตรวจวิเคราะห์เซลล์ความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ aor 75
พฤหัสบดี, 11 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ ระบบวิดีทัศน์เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส jew 93
พฤหัสบดี, 11 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ ห้องเย็นรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12.0 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราค aor 63
พฤหัสบดี, 11 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ ห้องเย็นรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10.0 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราค aor 56
พฤหัสบดี, 11 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid jew 68
พุธ, 10 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในเซลล์เดียวแบบตัวอย่างจำนวนมาก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีป jew 74
พุธ, 10 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อ Pendent ระบบแก๊ส จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) jew 64
พุธ, 10 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสสำหรับงาน Genomics จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก aor 95
พุธ, 10 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมเซลล์เดี่ยวอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd aor 75
พุธ, 10 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลชนิด Confocal จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ aor 98
พุธ, 10 มกราคม 2018 ประกวดราคาซื้อเครื่องหาลำดับสารพันธุกรรมในระดับจีโนม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e aor 105
อังคาร, 14 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า จำนวน 12 เตียง aor 181
พุธ, 26 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน yu22 242
ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ yu22 101
ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคาจ้าง ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนนวน 6 อาคาร koi 79
ศุกร์, 21 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 107
จันทร์, 17 กรกฎาคม 2017 ประกวดราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koi 88
ศุกร์, 30 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 115
จันทร์, 19 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 95
พุธ, 14 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 128
พฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2017 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กเล็ก/เด็กแรกเกิดขั้นสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 aor 98
จันทร์, 15 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 148
พฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 97
อังคาร, 02 พฤษภาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิ jew 93
จันทร์, 10 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณและวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส aor 134
จันทร์, 10 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางชีววิทยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 112
อังคาร, 04 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด Triple Quadrupole จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีก jew 117
อังคาร, 04 เมษายน 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบบางพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 123
พฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพทางต่อมไร้ท่อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร jew 117
ศุกร์, 03 มีนาคม 2017 ระกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 147
ศุกร์, 03 มีนาคม 2017 ประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 120
ศุกร์, 27 มกราคม 2017 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย Chula MRC จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 155
ศุกร์, 06 มกราคม 2017 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 104
อังคาร, 27 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพทางต่อมไร้ท่อ จำนวน 1 เครื่อง jew 109
พุธ, 14 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อระบบเซอร์เวอร์และโปรแกรมค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ aor 103
พุธ, 07 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพความละเอียดสูง (Full HD) ขนาดไม่ต่ำกว่า 6,500 LUMENS จ aor 155
พุธ, 07 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 103
พุธ, 07 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบระบายอากาศในห้องเตรียมรักษาและห้องจัดเก็บอาจารย์ใหย๋ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอ jew 87
พุธ, 07 ธันวาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบกระจายสัญญาณหลักประจำตึก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 146
พุธ, 23 พฤศจิกายน 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 120
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016 ประกวดราคา "จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ" ด้วยวิธีการทางอิเล็กท onon 217
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 252