งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
Contact Us
งานพัสดุ พิมพ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บ้านเลขที่:
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1
พระราม 4
ปทุมวัน
กรุงเทพ
10330

เบอร์โทรศัพท์: 02-2564461
แฟกซ์: 02-2564461

ข้อมูลเพิ่มเติม: Miscellanous info

การติดต่อ
 

ส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่นี่: